Sportles

foto krant sportlesNaast de logeerweekenden en dag- en naschoolse opvang biedt de Madelief ook iets totaal anders aan, namelijk sportlessen voor kinderen met een verstandelijke en/of lichamelijk beperking. Dit gebeurt in samenwerking met Waltman Gym.

De sportlessen worden daar aangeboden voor kinderen vanaf 2 jaar. Dit lijkt misschien erg jong, maar het is juist belangrijk om kinderen vanaf een jonge leeftijd te stimuleren, in onder andere hun fijne en grove motorische ontwikkeling en sociaal-emotioneleontwikkeling. De sportlessen kunnen hier een belangrijk aandeel in leveren.

logowmanIn de sportlessen wordt veel herhaling en duidelijkheid aangeboden. Kinderen met een beperking hebben hier vaak behoefte aan.
Tegelijkertijd is het ook belangrijk om er een gezellig uurtje met elkaar van te maken. De kinderen leren andere kinderen kennen, ze worden gestimuleerd in hun ontwikkeling en hebben plezier met elkaar.