Kosten

100_4628De logeerweekenden en dag- en naschoolse opvang kunnen in de meeste gevallen volledig worden gefinancierd uit een persoonsgebonden budget (PGB).

Meer informatie hierover is te vinden op:

Indicatie PGB

Graag verwijzen wij u, voor hulp bij het aanvragen van een (her)indicatie, naar ons contactpersoon bij Zorgadvieskantoor Versteeg.
Geen PGB budget

Indien u geen PGB budget bezit, maar Zorg In Natura (ZIN), bestaat er de mogelijkheid om een onderaanemerschap aan te gaan met een andere instelling. Mocht u hierin geinteresseerd zijn, dan kunnen wij met elkaar deze mogelijkheden bekijken en eventueel tot een oplossing komen.

Heeft u vragen of wilt u een afspraak maken voor een vrijblijvend informatiegesprek of een intakegesprek bij inschrijving voor een logeerweekend of kinderopvang, dan kunt u bellen met Logeeropvang De Madelief:

Telefoon-nummer: 06-12441885